Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nông Duy Khánh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:52' 14-02-2011
Dung lượng: 9.9 MB
Số lượt tải: 673
Số lượt thích: 0 người
chào mừng quý thầy cô
ĐếN THAM Dự TIếT HọC HÔM NAY
LớP 12c1
Nhân dân hai miền trực tiếp
chiến đấu chống đế quốc mĩ
xâm lược. nhân dân miền bắc
vừa chiến đấu vừa sản xuất
(1965 - 1973)
tiết 40 - Bài 22.
tiết 40
NHÂN DÂN HAI MIềN TRựC TIếP CHIếN ĐấU CHốNG Đế QUốC Mĩ XÂM LƯợC.
NHÂN DÂN MIềN BắC VừA CHIếN ĐấU VừA SảN XUấT (1965 - 1973)
Bài 22
IV/ MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN HAI CỦA MĨ VÀ LÀM NGHĨA VỤ HẬU PHƯƠNG ( 1969 – 1973)
1) Miền Bắc Khôi Phục Và Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội
- Nông nghiệp
- Công nghiệp
- Giao thông vận tải
- Văn hóa, giáo dục, y tế
2) Miền Bắc Vừa Chiến Đấu Chống Chiến Tranh Phá Hoại Vừa Làm Nghĩa Vụ Hậu Phương
a) Vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại vừa sản xuất:
- Ngày 16 - 04 - 1972, Mĩ chính thức tiến hành cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền bắc lần thứ hai
IV/ MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN HAI CỦA MĨ VÀ LÀM NGHĨA VỤ HẬU PHƯƠNG ( 1969 – 1973)
1) Miền Bắc Khôi Phục Và Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội
2) Miền Bắc Vừa Chiến Đấu Chống Chiến Tranh Phá Hoại Vừa Làm Nghĩa Vụ Hậu Phương
- Từ ngày 18 đến ngày 29 – 12 – 1972, Mĩ mở cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 vào Hà Nội và Hải Phòng
- Quân dân miền Bắc đã đập tan cuộc tập kích bằng máy bay B52 của địch, tạo nên trận “ Điện Biên Phủ trên không”
Nhóm 1
Cuộc chiến tranh phá hoại miền
Bắc lần hai của Ních – xơn có gì
giống và khác so với cuộc chiến
tranh phá hoại lần một của Giôn
- xơn?
Nhóm 2
Tại sao nói thắng lợi của ta trong
trận tập kích B52 của Mĩ vào Hà
Nội và Hải Phòng năm 1972 là
Trận “Điện Biên Phủ trên
không”?
tiết 40
NHÂN DÂN HAI MIềN TRựC TIếP CHIếN ĐấU CHốNG Đế QUốC Mĩ XÂM LƯợC.
NHÂN DÂN MIềN BắC VừA CHIếN ĐấU VừA SảN XUấT (1965 - 1973)
Bài 22
IV/ MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN HAI CỦA MĨ VÀ LÀM NGHĨA VỤ HẬU PHƯƠNG ( 1969 – 1973)
1) Miền Bắc Khôi Phục Và Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội
2) Miền Bắc Vừa Chiến Đấu Chống Chiến Tranh Phá Hoại Vừa Làm Nghĩa Vụ Hậu Phương
+ Quân ta đã bắn rơi 81 máy bay, bắt sống 43 phi công Mĩ.
+ Trong cả hai cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai, ta bắn rơi 735 máy bay, bắn chìm 125 tàu chiến, loại khỏi vòng chiến đáu hàng trăm phi công Mĩ.
“ Điện Biên Phủ trên không” là trận quyết định buộc Mĩ phải ngừng hẳn các hoạt động chống phá miền Bắc và kí Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam (01 – 1973).
- Kết quả:
- Ý nghĩa:
tiết 40
NHÂN DÂN HAI MIềN TRựC TIếP CHIếN ĐấU CHốNG Đế QUốC Mĩ XÂM LƯợC.
NHÂN DÂN MIềN BắC VừA CHIếN ĐấU VừA SảN XUấT (1965 - 1973)
Bài 22
IV/ MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN HAI CỦA MĨ VÀ LÀM NGHĨA VỤ HẬU PHƯƠNG ( 1969 – 1973)
1) Miền Bắc Khôi Phục Và Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội
2) Miền Bắc Vừa Chiến Đấu Chống Chiến Tranh Phá Hoại Vừa Làm Nghĩa Vụ Hậu Phương
a) Vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại vừa sản xuất:
b) Làm nghĩa vụ hậu phương:
Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, miền Bắc vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một hậu phương lớn
V/ HIỆP ĐỊNH PARI NĂM 1973 VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM
- Diễn biến:
+ Ngày 31 / 03 / 1968, sau đòn tổng tiến công và nội dậy tết Mậu thân 1968, Mĩ bắt đầu nói đến thương lượng
+ Ngày 13 / 05 / 1968, đàm phán hai bên
tiết 40
NHÂN DÂN HAI MIềN TRựC TIếP CHIếN ĐấU CHốNG Đế QUốC Mĩ XÂM LƯợC.
NHÂN DÂN MIềN BắC VừA CHIếN ĐấU VừA SảN XUấT (1965 - 1973)
Bài 22
IV/ MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN HAI CỦA MĨ VÀ LÀM NGHĨA VỤ HẬU PHƯƠNG ( 1969 – 1973)
1) Miền Bắc Khôi Phục Và Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội
2) Miền Bắc Vừa Chiến Đấu Chống Chiến Tranh Phá Hoại Vừa Làm Nghĩa Vụ Hậu Phương
a) Vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại vừa sản xuất:
b) Làm nghĩa vụ hậu phương:
V/ HIỆP ĐỊNH PARI NĂM 1973 VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM
+ Ngày 25 / 01 / 1969, diễn ra đàm phán bốn bên, diễn ra gay gắt, nhiều lúc gián đoạn.
+ Quân dân ta làm nên trận “ Điện Biên Phủ trên không” buộc Mĩ phải kí kết Hiệp định Pari (27 / 01 / 1973).
tiết 40
NHÂN DÂN HAI MIềN TRựC TIếP CHIếN ĐấU CHốNG Đế QUốC Mĩ XÂM LƯợC.
NHÂN DÂN MIềN BắC VừA CHIếN ĐấU VừA SảN XUấT (1965 - 1973)
Bài 22
IV/ MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN HAI CỦA MĨ VÀ LÀM NGHĨA VỤ HẬU PHƯƠNG ( 1969 – 1973)
1) Miền Bắc Khôi Phục Và Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội
2) Miền Bắc Vừa Chiến Đấu Chống Chiến Tranh Phá Hoại Vừa Làm Nghĩa Vụ Hậu Phương
a) Vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại vừa sản xuất:
b) Làm nghĩa vụ hậu phương:
V/ HIỆP ĐỊNH PARI NĂM 1973 VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM
- Nộ dung hiệp định: SGK
- Ý nghĩa:
+ Mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
+ Mĩ phải công nhận quyền độc lập cơ bản của nhân dân ta, rút hết quân về nước, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.
tiết 40
NHÂN DÂN HAI MIềN TRựC TIếP CHIếN ĐấU CHốNG Đế QUốC Mĩ XÂM LƯợC.
NHÂN DÂN MIềN BắC VừA CHIếN ĐấU VừA SảN XUấT (1965 - 1973)
Bài 22
+ Mĩ phải công nhận quyền độc lập cơ bản của nhân dân ta, rút hết quân về nước, tạo điều kiệ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.
+ Mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
Âm mưu của Mĩ trong
Cuộc tập kích B52 Vào
Hà Nội và Hải Phòng
năm 1972 là gì?

Hội nghị Pari kéo dài
trong thời gian bao lâu?
Trắng lợi của ta trong
trận “ Điện Biên Phủ trên
không” có ý nghĩa như
thế nào?
Hiệp định Pari có ý
nghĩa như thế nào?
XIN CHÂN THÀNH
CÁM ƠN
QUÝ THẦY CÔ
và CÁC EM HỌC SINH
Back
Back
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Nhúng mã HTML